2021

November 1-3, 2021 – Pastors’ Conference, Notre Dame Retreat Center, Canandaigua, NY

November 3-5, 2021 – Educators’ Conference, Notre Dame Retreat Center, Canandaigua, NY

2022

February 1-2, 2022 – Circuit Visitors/VPs Conference, Notre Dame, Canandaigua, NY

February 11-12, 2022 – Eastern District Board of Directors Meeting, First Trinity, Tonawanda, NY

June 17-18, 2022 – Eastern District Convention, First Trinity Lutheran Church, Tonawanda, NY